Điều khoản sử dụng

Chúng tôi triển ứng dụng với sự lưu ý đến quyền riêng tư của bạn, vì vậy chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn. Nói cách khác, chúng tôi không thu thập thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc vị trí địa lý chính xác của bạn.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Các quyền mà chúng tôi yêu cầu:

- RECEIVE_SMS

- READ_SMS

Ứng dụng của chúng tôi xin quyền truy cập SMS để chỉ đọc và nhận các tin nhắn có cú pháp do người dùng quy định trong mục "Cú pháp tin nhắn" ở phần "Cài đặt". Các tin nhắn đó dùng để tự động xử lý và hoàn thành đơn hàng và giao dịch.

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

cskh@salemall.vn

BẠN CẦN TƯ VẤN TÍCH HỢP THANH TOÁN ONLINE

HOẶC TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ONLINE